Uusi opetussuunnitelma ja uudistettu yhdenvertaisuuslaki velvoittavat opettajia yhdenvertaisuuden edistämiseen. Yksi keino edistää yhdenvertaisuutta on tehdä koulussa ja yhteiskunnassa vallitsevat normit näkyviksi ja kyseenalaistaa ne.

Onko kaiken opetuksemme normi-ihminen edelleen länsimainen valkoinen heteromies? Mitä tarkoittaa länsimainen tai länsi ylipäätään? Kuka kuuluu porukkaan ja kuka suljetaan ulkopuolelle, kun puhumme länsimaisuudesta?

Luokkahuoneemme ainakin täällä pääkaupunkiseudulla alkavat täyttyä oppilaista, jotka eivät sovi yllämainittuun muottiin. Miltä tuntuu opiskella vuodesta toiseen sellaisia sisältöjä, joista ei tunnista itsensä kaltaisia ihmisiä? Tai tunnistaa heitä vain silloin, kun puhutaan jostain alkukantaisesta, sivistymättömästä, ongelmallisesta?

Onko tarina ihmiskunnan historiasta kokonainen, jos sen keskiössä on jatkuvasti länsimainen ihminen, joka on tuonut maailmaan kaiken hyvän, kauniin ja edistyksellisen? Millä perusteella me täällä kaukana Suomessa liitämme itsemme Kreikan ja Rooman kukoistuskausilla alkaneeseen länsimaisuuden ihmeeseen?

Tämä mediakasvatusmateriaali auttaa tutkimaan lännen ja ei-lännen käsitteitä ja kyseenalaistamaan vallitsevia normeja. Materiaalissa tutkitaan uutisointia eri näkökulmista ja mietitään esimerkiksi islamin näyttäytymistä mediassa ja kuvissa. Hieman erilaista näkökulmaa tuo Länsi-Sahara osuus, jonka tavoitteena on lähinnä tarjota oppilaille mahdollisuus eläytyä miehitetyn kansan elämään, sellaisen kansan, joka ei ainakaan Suomen mediassa juuri näy.

Hyvää matkaa läntisen tuolle puolen!

*Normikriittisyys tarkoittaa yhteiskunnassa vallalla olevien normien kriittistä tarkastelua, syrjivien rakenteiden tunnistamista ja pyrkimystä niiden muuttamiseen. (Älä oleta, s. 11)