Tämä osio sisältää: 1. ”White Savior” -video, 2. Ihmisen arvokkuus 3. Spoken word, Suhaiymah Manzoor-Khanin esitys.

1. White Savior

Harjoitus
Katselkaa video White Savior: The Movie Trailer (5:51) ja muistelkaa elokuvia ja TV-sarjoja, jotka käsittelevät rasismia. Ketkä ovat niiden aktiivisia toimijoita ja sankareita? Kuka pelastaa ja kenet? Millaisia ratkaisuja syrjinnän kohteille esitellään? Keksittekö hyviä esimerkkejä  elokuvista tai sarjoista, joissa rasismin kohteet esitetään aktiivisina toimijoina ja päähenkilöinä? Tutustukaa vielä Ruskeat tytöt mediasta löytyvään listaan “9 keinoa olla hyvä valkoinen liittolainen”.

2.Ihmisen arvokkuus

Tehkää googlessa tai muilla hakukoneilla kuvahakuja esimerkiksi sanoilla: kenialainen, suomalainen, yhdysvaltalainen, kiinalainen, venäläinen tai jopa maanosaa kuvaavilla kuten: aasialainen, afrikkalainen, eurooppalainen (tässä tulee paljon kissoja kylläkin) tai pohjoisamerikkalainen tai Asian, African, European tai American.
Tarkastelkaa kuvien ihmisiä. Tehkää havaintoja ihmisten etnisyydestä, vaatetuksesta, ihmisten taustalla näkyvistä asioista. Löydättekö streotypioita ylläpitäviä tai purkavia kuvia?

Katsokaa SAIH Norway järjestön video Africa Corp. Radi-Aid 2.0

Jakautukaa pienryhmiin. Videon lopussa seinällä lukee “Stereotypes harm dignity”.
Käykää ensin keskustelu dignity-sanan merkityksestä suomeksi ja kirjatkaa sen jälkeen ajatuksianne siitä, miten mediakuvastot ja opetusmateriaalit voivat joko vahvistaa tai purkaa ihonväriin liittyviä stereotypioita ja mitä videon väite voisi tarkoittaa.

3. Spoken word

Harjoitus
Katsokaa Suhaiymah Manzoor-Khanin esitys ja keskustelkaa siitä. Antakaa puhetilaa luokassa erityisesti niille, joilla saattaa olla samanlaisia kokemuksia maailmasta kuin hänellä (Video sisältää suomenkielisen tekstityksen. Tekstin voi lukea tästä.)

 

Tuokaa esiin näkökulmia siitä, miten ihmisen elämään vaikuttaa se, 

  1. että hän kuuluu näkyvään vähemmistöön
  2. että hän ei kuulu näkyvään vähemmistöön

 

Jos ihminen näyttää ulkoisesti ns. valtaväestön edustajalta, hän voi ikään kuin edustaa vain itseään. Millaisia etuja siitä voi olla?