Tämä osio sisältää: 1. ”White Savior” -video, 2. Sarjakuva Aavikon sankari, 3. Spoken word, Suhaiymah Manzoor-Khanin esitys.

1. White Savior

Harjoitus
Katselkaa video White Savior: The Movie Trailer (5:51) ja muistelkaa elokuvia ja TV-sarjoja, jotka käsittelevät rasismia. Ketkä ovat niiden aktiivisia toimijoita ja sankareita? Kuka pelastaa ja kenet? Millaisia ratkaisuja syrjinnän kohteille esitellään? Keksittekö hyviä esimerkkejä  elokuvista tai sarjoista, joissa rasismin kohteet esitetään aktiivisina toimijoina ja päähenkilöinä? Tutustukaa vielä Ruskeat tytöt mediasta löytyvään listaan “9 keinoa olla hyvä valkoinen liittolainen”.

2. Sarjakuva

Lataa sarjakuva tästä
Harjoitukset
  1. Etsi oheisesta sarjakuvasta sankari, antisankari ja sankaritar. Tee heidän ominaisuuksistaan käsitekartat.
  2. Tehkää omia sarjakuvia, joissa käännätte roolit päälaelleen. Tästä löytyy ohje sarjakuvan tekoon.
  3. Tutkikaa itsellenne tuttuja sarjakuvia ja animaatioita. Toistavatko vai rikkovatko ne stereotypioita länsimaisuudesta?

3. Spoken word

Harjoitus
Katsokaa Suhaiymahin esitys ja keskustelkaa siitä. Antakaa puhetilaa luokassa erityisesti niille, joilla saattaa olla samanlaisia kokemuksia maailmasta kuin Suhaiymahilla! (Video sisältää suomenkielisen tekstityksen. Tekstin voi lukea tästä.)