Tässä osassa on kaksi teemaa: 1. Katso tarkasti ja 2. Mitä kuvat kätkevät? Alussa esitellään VTS – Visual Thinking Strategies -menetelmä. Siitä on sekä pikaohje (alla) että lyhyt Satu Itkosen artikkeli. Ensimmäiseen osaan liittyy lisäksi yhdeksän harjoitusta ja toiseen osaan kaksi. Kuvia printataan oppilaille työskentelyä varten. Kuvaosiossa hyödynnetään Plan Internationalin mainiota opetusmateriaalia ”Kuvien tarinat”.

VTS pikaohje
Tiivistetyt ohjeet vetäjälle

Kuvan tarkastelu hiljaisuudessa. Käytetään aluksi hetki aikaa hiljaisuudessa ja katsotaan tätä kuvaa. Kolme kysymystä

 • Mitä tässä kuvassa on meneillään?
 • Mitä sellaista näet (kuvassa), joka saa sinut sanomaan niin (…)?
 • Mitä vielä voimme löytää?

Osoita tarkasti kommentoijan tarkoittamaa kohtaa ja toista kuulemasi omin sanoin (parafraasi)

Pysy neutraalina (älä osoita erityistä intoa, jos joku vastaa, kuten ”toivot” tai kuten on ”oikein”)

Tee joka kommenttiin parafraasi

Linkitä

Käytä ehdollista kieltä (”tämä voisi olla henkilön äiti”)

Kehystä: liitä laajempaan kokonaisuuteen, osoita, millaisen ajattelun kautta puhuja päätyi mielipiteeseensä tai kommenttiinsa

Lopeta keskustelu kiittämällä ryhmääsi, älä pyri johtopäätöksiin

 

 

1. Katso tarkkaan

Kuvan lähde: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/05/05/the-news-media-offer-slanted-coverage-of-muslim-countries-treatment-of-women/?utm_term=.376cf458fb4c

Kuvan lähde: https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/palestinians-celebrate-christmas-tensions-171225115637788.html

Kuvan lähde: http://www.abc.net.au/news/2017-12-18/twin-suicide-bombers-attack-church-in-pakistan/9266994

Kuvan lähde: https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/5-killed-in-taliban-suicide-bomb-attack-in-northwestern-pakistan-35453224.html

Tulosta kuvat
Harjoitukset
Tutkikaa kuvia VTS-menetelmällä. Aikaa yhden kuvan tarkasteluun menee noin 15 minuuttia.
Seuraavia tehtäviä voi suorittaa itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä.

 1. Keskustelkaa siitä, miten kuvissa esitetään länsimaisuuteen ja ei-länsimaisuuteen liitettäviä asioita ja ihmisiä.
 2. Keksi kuvalle nimi.
 3. Piirrä kuva, joka on erilainen, mutta voisi olla samanniminen, ja se esittele parille tai pienryhmälle.
 4. Piirrä kuva, jossa asetelmat ovat jollain tavalla päinvastoin kuin alkuperäisessä, js esittele se parille tai pienryhmälle.
 5. Tee kuvan henkilöille ajatus- ja/tai puhekuplat.
 6. Tee kuvasta ”vastakuva”, joka kertoisi ”totuuden” asiasta. (Tutustu vastamainoksiin)
 7. Piirrä tai kuvaa kuvalle pari, joka liittyy teemallisesti siihen, mutta samalla myös omaan elämääsi.
 8. Tee pieni kirjoitelma yhden kuvassa esiintyvän henkilön näkökulmasta. Tarina voi olla minä-muodossa kirjoitettu.
 9. Kotitehtävä: etsi lehdistä tai netistä kuvia, joissa ei-länsimaiseksi tunnistettavat ihmiset esiintyvät positiivisissa tilanteissa.
Tulosta harjoitukset

Mitä kuvat kätkevät?

Harjoitukset
 1. Mitä ja keitä kuvasta puuttuu? Piirrä se valmiiksi.
 2. Keksi kuville nimi.
 3. Tutkikaa lopuksi kuvien alkuperäisiä versioita.
 4. Kirjoita kuvasta lyhyt uutinen tai kaksi uutista, jotka kertovat kuvan tilanteesta eri näkökulmista. Nimeä näkökulmat.

Tulosta kuva


Tulosta kuva
Alkuperäiset kuvat