Tämä on opiskelupaketti yhdenvertaisuutta edistävän länsikriittisen opetuksen tueksi. Kohderyhmänä on yläkoulu ja toinen aste.

Opetetaanko Suomen lapsille ja nuorille, että on olemassa ”länsi”, johon “me” kuulumme ja joka on vapaa, demokraattinen ja itsekriittinen? Perustuuko puhe lännestä historiaan ja onko länttä edes olemassa? Miksi haluamme niin kovasti kuulua länteen ja millaisia maailmankuvia länsi/ei-länsi-asettelulla tuotetaan?

Aloittakaa näin: Kootkaa pienryhmissä aivomyrsky-menetelmällä sanoja ja asioita, joita teille tulee mieleen sanasta länsimainen ja toisaalta ei-länsimainen. Katselkaa sitten animaatio (kesto 3:35) ja pohtikaa sen herättämiä ajatuksia suhteessa listoihinne.

Lue tästä, mitä tarkoittaa normikriittisyys.

Opetussuunnitelman osat joihin tämä materiaali sopii (pops, lops).

© 2020 Läntisen tuolla puolen